duurzaam-ondernemen
Nieuws

Stimuleringsmaatregelen beschikbaar voor Gorinchemse ondernemers

Het afgelopen najaar ging de gemeenteraad van Gorinchem akkoord met het collegevoorstel maatregelen te nemen om de lokale economie in tijden van en na corona te stimuleren. Samen met ondernemers, mede vertegenwoordigd door IKG, en de gemeente is een pakket van stimulerende maatregelen samengesteld. Er zijn vanaf deze week drie regelingen beschikbaar voor ondernemers en organisaties: Kennisvouchers, Initiatievenregeling en de regeling Sociaal Ondernemerschap.

Kennisvouchers

De kennisvoucher zorgt ervoor dat een ondernemer een expert kan inhuren om advies te krijgen over groei, innovatie of verduurzaming van zijn of haar bedrijf maar ook om bijvoorbeeld een nieuwe markt te creëren.

Initiatievenregeling

Met deze regeling wil de gemeente ondernemers en organisatie stimuleren activiteiten te organiseren die bijdragen aan de levendigheid van de stad. Denk daarbij aan evenementen of festivals. Hiermee wil de gemeente de risico’s voor organisatoren kleiner maken.

Regeling Sociaal Ondernemerschap

Deze regeling is in samenwerking met Avres opgesteld. Ondernemers die mensen aannemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of medewerkers uit sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, ontvangen een bijdrage van vijfhonderd euro per arbeidsovereenkomst.

Voor Gorcumse ondernemers

Organisaties die gevestigd zijn in Gorinchem kunnen een beroep doen op de regelingen. Per regeling zijn voorwaarden opgesteld waar uiteraard aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen. De aanvraagperiode loopt tot het subsidieplafond van de betreffende regeling is bereikt. De voorwaarden zijn te vinden op www.gorinchem.nl/subsidies.

Ondernemerschap en samenwerking

Wethouder Economie, Joost van der Geest: “ We zijn samen met een gemeentebrede adviesgroep en de gemeenteraad tot dit pakket gekomen. Met elkaar monitoren we de economische ontwikkelingen in onze stad. We hebben elkaar juist nu extra hard nodig om de juiste dingen te doen die nodig zijn om onze stad ook straks na deze coronaperiode een levendige stad te laten zijn. Dat vraagt om ondernemerschap en samenwerking. Als lokale overheid zijn we beperkt in wat we kunnen doen, maar waar de mogelijkheden liggen, pakken we die met elkaar op en dat geeft houvast. Ik hoop van harte dat we ondernemers kunnen helpen en stimuleren met deze regelingen.”