IMG_1638
Terugblik

Terugblik Algemene Leden Vergadering

Het was druk bij de algemene ledenvergadering van onze ondernemermingsvereniging. Deze vond plaats bij het Gorinchemse bedrijf Damen dat de bezoekers gastvrij onthaalde. Allereerst mochten we voorzien van een glimmend blauw hoofddeksel een interessant kijkje nemen in de keuken van deze oer-Hollandse scheepsbouwer.

Vervolgens was het tijd voor de ledenvergadering. Rik van Prooijen gaf een inspirerende presentatie over de diverse projecten waar Damen wereldwijd mee bezig is. Voorzitter Edward van der Meijden leidde de vergadering, Wils van Dam gaf inzicht in de cijfers en Rob Manders van Bureau Blaauwberg nam ons mee in het oprichten van een ondernemingsfonds en de ervaringen daarmee opgedaan in de ons omringende gemeenten. Rick Voorbergen lichtte namens de evenementencommissie een tipje van de sluier op over de feestelijkheden in het kader van ons 50 jarig bestaan. Al met al kijken we terug op een bijzonder geslaagde bijeenkomst.