gorinchem

Historie

De Industriële Kring Gorinchem werd opgericht op 31 mei 1974 in een grauwe economische periode voor de stad Gorinchem. De val van de voormalige staalreus De Vries Robbé was aanstaand en dat faillissement zou nog jarenlang sporen nalaten onder de inwoners. De grote industriële ondernemingen organiseerden zich teneinde de contacten onderling en met de gemeente te verbeteren. Daarnaast was de IKG een platform om van gedachten te wisselen over uitwisseling van arbeidskrachten, de opleiding van personeel, verkeers- en milieubeleid en promotie van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven. Veel van die uitgangspunten zijn al decennia lang onverminderd actueel.

Aanvankelijk was het lidmaatschap voorbehouden aan de grote bedrijven in de stad. Gestaag werden de toelatingseisen minder streng, maar lange tijd moesten leden van enige omvang zijn en werkzaam zijn in of toeleverancier zijn voor de industrie of groothandel. In 2011 werd de naam gewijzigd in IKG Ondernemingsvereniging en werd het een ondernemingsvereniging voor álle ondernemers in Gorinchem, dus voor alle branches en zonder criteria voor de grootte van het bedrijf. Sinds 2019 kunnen ook ondernemers uit de directe omgeving van Gorinchem lid worden van de IKG Ondernemingsvereniging, zoals ook ten tijde van de oprichting het geval was.

gorinchem