Toggle Menu

ONDERNEMINGSVERENIGING IKG

De IKG is een vereniging voor Gorcumse ondernemers. Bij deze vereniging vindt u een prettig en kwalitatief hoogwaardig platform om plaatselijke netwerken te onderhouden en uit te breiden. Daarnaast is de IKG een invloedrijke speler in de regio als het gaat om de belangenbehartiging van het plaatselijk bedrijfsleven en onze leden in het bijzonder.

Ondernemers vinden bij ons:

  • uitgebreide mogelijkheden om te netwerken
  • kennisdeling
  • belangenbehartiging op regionaal en landelijk niveau

Netwerkbijeenkomst

Dat COVID-19 invloed heeft op mobiliteit is overduidelijk, maar wat is het effect op de lange termijn? Hoe reizen uw medewerkers na COVID-19 en zullen ze vaker thuis (willen) werken? Files zijn grotendeels opgelost en toch hoor je regelmatig dat er een file staat op de A15. 

Hoe pakt u mobiliteit momenteel op voor uw bedrijf en hoe in de toekomst? Welke alternatieven zijn er en hoe organiseert u dit? We praten u graag bij op 21 januari (online) bij het tweede thematische IKG-ontbijt ‘Bereikbaarheid & Mobiliteit’. 

De IKG is partner/ambassadeur geworden van het platform Samen Bereikbaar. Samen informeren en adviseren zij leden op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. We hebben elkaar nodig en samenwerking is hierin cruciaal. De IKG organiseert samen met het platform Samen Bereikbaar het ontbijt op het thema van ‘Bereikbaarheid & Mobiliteit’. Wij zorgen voor het ontbijt.

Het programma ziet er als volgt uit:
8.00 uur - Welkom door Jan-Rob van Manen (IKG-bestuur).
8.05 uur - Dagvoorzitter in gesprek met Edward van der Meijden en Wethouder Joost van der Geest over de rol van het bedrijfsleven en de gemeente, samenwerking en ambities.
8.20 uur - Samen Bereikbaar, Anna Schouten: mobiliteit in cijfers en de praktijk. Wat zijn de mobiliteit cijfers momenteel en enkele concrete voorbeelden uit de praktijk. Zoals onze aanpak op verbeteren van de motivatie van medewerkers tijdens het thuiswerken (en dus verlagen van stress).
8.40 uur - De Waal Groep: leasefiets en de mogelijkheden voor werkgevers.
8.55 uur - Ondertekening intentieverklaring Samen Bereikbaar 10% uit de spits door werkgevers uit Gorinchem.
09.05 uur - Discussie aan de hand van stellingen (via Mentimeter). Dagvoorzitter heeft enkele stellingen en daarover wordt gestemd en men gaat met elkaar in discussie.
09.25 uur - Afsluiting.   
09.30 uur - Einde.

Het ontbijt vindt online plaats, vanaf uw eigen (thuis)werkplek.
We zien uw aanmelding graag tegemoet. Doe dit a.u.b. door een mail te sturen aan: secretariaatikg@cantrijn.nl. Alvast bedankt!

Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor het webinar een link. 

Verslagen bijeenkomsten IKG

Netwerkavond Peeriscoop

18 Feb 2020

Als we hadden kunnen voorzien dat het voorlopig de laatste IKG-bijeenkomst zou zijn, dan had cabaretier Mark van de Veerdonk (foto) in zijn gastoptreden vast nog een paar…

Nieuwjaarsreceptie

08 Jan 2020

In de vertrouwde setting van Hipper & Kolfbaan vond woensdag 8 januari de eerste bijeenkomst plaats van de IKG Ondernemingsvereniging in 2020. In de sfeervolle Hipper-zaal…

Eindejaarsborrel

11 Dec 2019

Het lustrumjaar van de IKG Ondernemingsvereniging werd woensdag 11 december afgesloten met een gedenkwaardige eindejaarsbijeenkomst in restaurant Stoute Karel Buiten de…

Algemene ledenvergadering bij Van Ekeren

17 Okt 2019

Voor de algemene ledenvergadering waren we donderdag 17 oktober jl. te gast bij Van Ekeren in Dalem. Gastheer Jenno van Ekeren vertelde over de diverse activiteiten van…