Toggle Menu

ONDERNEMINGSVERENIGING IKG

De IKG is een vereniging voor Gorcumse ondernemers. Bij deze vereniging vindt u een prettig en kwalitatief hoogwaardig platform om plaatselijke netwerken te onderhouden en uit te breiden. Daarnaast is de IKG een invloedrijke speler in de regio als het gaat om de belangenbehartiging van het plaatselijk bedrijfsleven en onze leden in het bijzonder.

Ondernemers vinden bij ons:

  • uitgebreide mogelijkheden om te netwerken
  • kennisdeling
  • belangenbehartiging op regionaal en landelijk niveau

Bezoek Antwerpen d.d. 22 september 2017

Beste leden,

Voor de eerste bijeenkomst na de zomervakantie wil de IKG eens een keer iets anders doen dan anders. Daarom is er op 22 september a.s. een bezoek aan Antwerpen gepland.

Verslagen bijeenkomsten IKG

Gezellige haringparty

22 Jun 2017

Het was beduidend minder tropisch op de Varkenmarkt dan een jaar geleden tijdens de IKG-haringparty en dat maakte het er wel zo aangenaam toeven. Daar kon ook de…

Zomerse spijsreis

17 Mei 2017

Het was een prachtige voorjaarsavond op woensdag 17 mei en dus vond de derde editie van de Spijsreis van de IKG, waar mogelijk, plaats op het terras. Na een eerste hapje…

10 jaar Fenexpo

11 Apr 2017

Er mocht even bij stilgestaan worden bij de opening van de Fenexpo Businessdagen en uiteraard gebeurde dat ook: de tiende editie van de regionale business to business beurs…

Algemene ledenvergadering IKG

23 Mrt 2017

Het kalenderjaar 2016 van de IKG Ondernemings-vereniging werd op 23 maart afgesloten met de jaarlijkse algemene ledenvergadering, met de bespreking van het jaarverslag over…