ACCON
Nieuwe leden

Nieuw lid: Accon avm

Accountancy draait al lang niet meer om jaar- en kwartaalcijfers alleen. De cijfers zijn het uitgangspunt voor het financieel en bedrijfskundig advies waarmee de accountant ondernemers bijstaat. Dat is niet nieuw. Wél nieuw is de manier waarop Accon avm daar sinds dit jaar invulling aan geeft: met een speciaal team dat zich uitsluitend bezighoudt met de bedrijfsadvisering.

Accon avm pioniert hiermee in Gorinchem om nu eens écht tijd vrij te maken voor het advieswerk. ‘In de praktijk blijft dat onderdeel meestal toch op de vlakte’, weet belastingadviseur Marco Tromp, ‘omdat de focus nog altijd op de jaarrekening ligt en de tijd voor continu advieswerk simpelweg ontbreekt. Terwijl ondernemers wel behoefte hebben om tegen iemand aan te praten met hun plannen en ideeën, juíst in de snelle digitale wereld van nu.’

Daarom pakt Accon avm het anders aan. Met een team van medewerkers dat zich volledig toelegt op proactief advies. Als een extra laag op de bestaande dienstverlening. ‘De organisatie van Accon avm staat achter ons voor de jaarcijfers. Wij zijn helemaal vrijgespeeld voor advieswerk en kunnen dus de tijd nemen die daarvoor nodig is’, benadrukt directeur advies Johan van der Stelt.

Lopend adviesplan

Het streven is om ieder kwartaal een gesprek te hebben met ondernemers en zo te komen tot een ‘lopend adviesplan’, steeds geactualiseerd met nieuwe doelen en ontwikkelingen. ‘De ondernemer is degene met alle informatie over het bedrijf. Wij vragen proactief om die te delen. Waar sta je met je bedrijf, waar wil je naartoe, waar lig je wakker van en wat wil je geregeld hebben? Dat zijn vragen waarover we doorlopend in gesprek blijven en dat waarderen ondernemers. Dat horen we nu al veel terug.’

Accon avm heeft een bedrijfsscan ontwikkeld die een ideale leidraad is in deze gesprekken. Daarin worden meerdere aandachtsgebieden uitgelicht die ook los van elkaar verder uitgediept kunnen worden. ‘Per aandachtsgebied – denk aan strategie, personeelsmanagement en financiering – brengen we kansen, risico’s en wensen in beeld voor een levend overzicht van de stand van zaken binnen het bedrijf’, zegt bedrijfskundig adviseur Arnout de Vries. ‘Daarmee geven we ondernemers een nieuw, alternatief perspectief. Daarmee kunnen we écht van grote meerwaarde zijn voor ondernemers.’

Accon avm

Accon avm is een advies- en accountantsorganisatie met ruim veertig kantoren in Nederland en circa negenhonderd medewerkers. Het is een stichting die continuïteit en kwaliteit stelt vóór winststreven. Het adviesteam in de regio Gorinchem bestaat uit Johan van der Stelt, Marco Tromp en Arnout de Vries. Zij zijn bereikbaar via j.vanderstelt@acconavm.nl, m.tromp@acconavm.nl en a.devries@acconavm.nl.

IKG

‘We willen kenbaar maken wat we in onze mars hebben. We denken dat er behoefte is aan de extra dienstverlening die wij bieden. We willen zichtbaar zijn in de stad: door een groot artikel in Gorinchem in Business en door sponsoring van verschillende evenementen. Het lidmaatschap van de IKG hoort daar zeker bij. Het is het perfecte platform om ondernemers te ontmoeten.’