a0b81f509ab2239ab83015265b0f1d57_f501
Nieuws

Interview met Verbeterkracht

Heidi Verschoor van Verbeterkracht begeleidt bedrijven en organisaties bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Dat stimuleert het plezier in het werk van alle medewerkers, komt de kwaliteit van het product ten goede en dat leidt uiteindelijk tot een beter resultaat.

Ze is pas sinds 1 september helemaal voor zichzelf aan het werk, maar de agenda van Heidi Verschoor zit al lekker vol. Verbeterkracht wordt veel ingeschakeld door organisaties die zich bezig houden met het verduurzamen van woningen en gebouwen. ‘Zulke organisaties zijn door pioniers opgestart en de afgelopen jaren tegen de klippen opgegroeid’, vertelt ze. ‘Daar ben ik als een vis in het water. Ik help in beeld brengen waar zo’n organisatie voor staat, wie de klanten zijn en wat die klanten willen en verwachten.’
Als contractmanager bij Arriva, haar vorige werkgever, kwam ze met de materie in aanraking. ‘Ik ben daar bezig gegaan met het optimaliseren van de eigen processen om aan de afspraken met de klanten te kunnen voldoen. Daar heb ik verschillende opleidingen voor gevolgd. In het openbaar vervoer loop je alleen snel tegen muren aan als je aanpassingen voorstelt. Daarom heb ik vorig jaar de stap genomen om voor mezelf te beginnen.’

In elk bedrijf en in iedere organisatie is grote winst te behalen in de werkprocessen. ‘Overal’, beaamt Heidi Verschoor stellig. ‘Op de werkvloer wordt 40 tot 60 procent van de tijd functioneel besteed. Als je iedere dag eens een uur overhoudt door je bedrijfsproces efficiënter in te richten; wat een verschil maak je dan al.’
Volgens het principe van lean werken kijkt Verbeterkracht naar welke verspilling er uit het bedrijfsproces gehaald kan worden. ‘Alles wat zonde is van de tijd, ruimte en energie moet je niet meer doen’, zo vat Heidi Verschoor het einddoel kernachtig samen. Ik breng de ondernemer en werknemers zelf in beweging. Hoe kan de werkplek efficiënter worden ingericht, waarom wordt zo veel tijd gestoken in rapporten die nooit ingekeken worden, waarom duren vergaderingen zo lang? En ik probeer de mensen te verbinden. Vaak zijn medewerkers van verschillende afdelingen wel collega’s, maar weten ze van elkaar niet wat ze doen. Als je dat weet, kun je elkaar ook helpen.’
Lachend: ‘Het is allemaal logisch, dat klopt. Maar je stapt niet zomaar uit je vertrouwde routines. Slimmer werken komt na bewustwording en dat leidt uiteindelijk tot zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen resultaat.’

Behalve voor bedrijven en organisaties is Verbeterkracht ook in te schakelen als professioneel organizer of verhuisregisseur voor particulieren.

http://www.iedereenheeftverbeterkracht.nl