9f216805af5b067da27dc6f7922cf0cd_f453
Nieuws

Kennismaken met BCG Corporate Finance

Een nieuwe naam, een bekend gezicht. Martijn Boer begeleidt bedrijfsovernames en bedrijfsfinancieringen en staat ondernemers terzijde met strategisch advies. Sinds vorig jaar doet hij dat onder de vlag van BCG Corporate Finance, in een kantoor op Papland.

Kantoor houden in de binnenstad, pal aan de Lingehaven, had voorheen natuurlijk zijn charme. Papland geeft meer praktisch voordeel: vlot bereikbaar en vooral veel gratis parkeerruimte voor de deur. In de zomer van 2018 is Martijn Boer daar BCG Corporate Finance begonnen, samen met collega Maiko van Dam. In de grote regio Gorinchem is Martijn Boer zelf het gezicht van de zaak en is hij dus ook net als voorheen vaste bezoeker van de IKG-bijeenkomsten.

Bedrijfsovername

BCG Corporate Finance begeleidt de aan- en verkoop van (onderdelen van) bedrijven: de waardering, bijbehorende documentatie, financiering, familie-overdracht en alle andere bijkomende aspecten. ‘Ik doe wat ik beloof. Ik ben op tijd, ik ben direct en kom mijn afspraken na’, zegt Boer. ‘En ik begeleid de bedrijfsovernames zelf. Het werk wordt hier niet door een junior uitgevoerd. Dat wordt door ondernemers gewaardeerd.’

Bedrijfsfinanciering

Voor bedrijfsfinanciering - bijvoorbeeld voor fysieke uitbreiding, verruiming van werkkapitaal, investeringen in nieuwe technieken of voor een overname - is BCG Corporate Finance als onafhankelijke partij in staat de beste vorm te vinden, tegen de gunstigste voorwaarden. ‘Er zijn zó veel mogelijkheden’, stelt Martijn Boer. ‘Denk bijvoorbeeld aan lenen met staatsgarantie zoals Borgstelling BMKB en Garantie Ondernemingsfinanciering. Ook zijn er de laatste jaren heel veel nieuwe financieringspartijen op de markt gekomen en wordt crowdfunding steeds belangrijker. Ik kan uit alle mogelijkheden de beste variant bij de vraag zoeken.’

Strategisch advies

Ondernemers zijn in de regel zo druk bezig met de dagelijkse gang van zaken in hun bedrijf dat het er bij inschiet om koers te bepalen voor de toekomst. Toch is het de vraag waar de hele bedrijfsvoering om draait: waar wil je staan over drie, vijf of tien jaar? En welke factoren moeten daarvoor herkend en wellicht bijgestuurd worden in een veranderende markt en wereld? Aan de hand van interne en externe ontwikkelingen staat Martijn Boer hierbij stil met ondernemers en adviseert zo nodig over bijvoorbeeld investeringen, reorganisatie of groei in de vorm van bedrijfsovername.

‘Ik zeg weleens dat ik ondernemers begeleid van wieg tot graf, waarbij de wieg staat voor de start van het bedrijf en het graf de verkoop. Alle sleutelmomenten daartussenin hangen samen met financieel of strategisch advies.’

http://www.bcgcorporatefinance.nl