07b2f5af8401ad46b6afaa8edec838ad_f504
Nieuws

Waterstof tanken in de Alblasserwaard

Gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben donderdag 9 juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de bouw van een waterstofvulpunt mogelijk maakt.
Partijen zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor realisatie van een waterstofvulpunt. Met ondersteuning van de IKG is de denk- en ontwikkelkracht van het regionale bedrijfsleven maximaal benut. IKG-leden Haars Groep en Lodder software zijn mede-ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst.

Locatie
In de regio zijn alle tankstations benaderd. Gekeken is of het tankstation voor zowel vrachtwagens als personenauto’s toegankelijk is. Daarnaast was de ligging een belangrijk beoordelingscriterium. Het BP tankstation Avelingen in Gorinchem voldoet aan de gestelde criteria. De Haan Minerale Oliën b.v., een belangrijke speler ook in de regio, gaat investeren om een waterstofvulpunt op deze locatie te realiseren.
Exploitant Arjan de Keizer is verguld met de mogelijkheid: “Ik ben heel blij dat we in samenwerking met alle partijen er nu echt voor gaan om het tanken van waterstof in de regio mogelijk te maken. Het tankstation aan de Avelingen is gunstig gelegen en biedt voldoende kansen voor een waterstofvulpunt.”

Belangrijke energiedrager
Ook gemeente Molenlanden en gemeente Gorinchem zijn zeer content met de stappen die gezet zijn. Eelke Kraaijeveld, wethouder duurzaamheid: “Waterstof is een belangrijke energiedrager richting de toekomst. Het kan ons helpen in de totale energiemix om te komen tot het verduurzamen van de regio ook op het gebied van vervoer. Ik ben heel enthousiast dat we samen met het bedrijfsleven ervoor gaan en daardoor dus tot mooie resultaten komen.”

Subsidieaanvraag
De samenwerkende partijen bereiden momenteel een subsidieaanvraag voor. Deze aanvraag wordt najaar 2020 ingediend. Met een eventuele toewijzing van deze aanvraag kan een fors deel van de investeringskosten voor realisatie van het waterstofvulpunt gedekt worden. De overige benodigde investeringen wordt door de eigenaar van het tankstation gefinancierd.

Vergunningentraject
Samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt door de samenwerkende partijen bekeken hoe het vergunningentraject zo snel mogelijk geregeld kan worden. Als alles volgens planning verloopt en de benodigde vergunningen en subsidies toegekend zijn, kunnen de eerste auto’s en vrachtwagens medio 2022 in Gorinchem waterstof tanken.

Achtergronden
Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard werken de gemeenten Molenlanden en Gorinchem samen. Inmiddels hebben beide gemeenten de bouw van een waterstofvulpunt als onderdeel van het thema duurzame mobiliteit verwerkt in de concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard die onlangs is vastgesteld in de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden. Daarnaast wordt verkennend onderzoek uitgevoerd om waterstof te produceren via een zogenaamde waterstofmolen.
IKG-voorzitter Edward van der Meijden ziet in de wijze waarop dit initiatief door een groep betrokken ondernemers samen met lokale overheden is vormgegeven, als een perfect voorbeeld van daadkrachtige lokale samenwerking. “Juist om dit soort initiatieven mogelijk te maken en te faciliteren, hebben we onlangs als IKG besloten om de Stichting Economische Ontwikkeling Gorinchem op te richten. Met de stichting als verbindende schakel brengen we initiatieven van ondernemers rondom specifieke thema’s stapsgewijs richting kansrijke exploitatie. We gaan het voorbeeld van het waterstofvulstation uiteraard actief benutten om ook andere initiatieven uit ons IKG-actieplan ‘Gorinchem Onderneemt’ te realiseren.”