Regiodeal gorinchem
Nieuws

Regio Deal Geld voor innovatie- en afstudeercentrum en Lingeoevers Gorinchem

Geld voor innovatie- en afstudeercentrum en Lingeoevers Gorinchem
Gorinchem krijgt vanaf 2023 groene en toegankelijke oevers van de Linge en onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Het geld hiervoor komt uit de zogenoemde Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. De gemeente Gorinchem heeft samen met de Drechtsteden, het bedrijfsleven, de scholen en de provincie deze Regio Deal gesloten met het Rijk. Het Rijk heeft 22,5 miljoen euro aan onze regio Drechtsteden en Gorinchem toegekend voor het verbeteren van de brede welvaart. De deal is dat we als lokale overheden, provincie en bedrijfsleven samen minimaal eenzelfde bedrag bijleggen.

Burgemeester Melissant-Briene: “Gorinchem krijgt uit de Regio Deal ruim € 3,2 mln. Daar zijn we heel blij mee. Daarvan is € 1,9 mln bestemd voor het Innovatie- en Afstudeercentrum en € 1 mln voor ontwikkeling van de Lingeoevers, bij de Arkelsedijk. Daarnaast nog ongeveer € 0,3 mln voor toegepaste innovatie en een kleine bijdrage voor regionale samenwerking van Gorinchem en omliggende gemeenten. Dankzij deze middelen kunnen we nu echt aan de slag met het opzetten van het regionale Innovatie- en Afstudeercentrum en met het ontwikkelen van de Lingeoevers bij de Arkelsedijk. We werken zo aan een gemeente waar het goed leven, werken, leren en recreëren is. Nu en in de toekomst.”

Innovatie- en afstudeercentrum
Het geld is onder meer bedoeld voor een innovatie- en afstudeercentrum. In eerste instantie wordt dit een regionaal onderwijs- en innovatieprogramma, later een gebouw. Dit gebouw komt in Noord, bij de scholen die er al staan en nog gaan komen. Op deze ‘Beroepencampus in ontwikkeling’, komen leren, werken en innoveren samen en worden leerlingen en werkenden opgeleid voor de banen van de toekomst. Zo kan iedereen in onze regio blijven leren, werken én meedoen in de samenleving.

Burgemeester Melissant: “De leerlingen van nu groeien op in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. De banen die er nu zijn, zijn niet de banen over 15 jaar. Niet dat er dan minder banen zijn, maar ze zien er anders uit. In het innovatiecentrum kunnen ze bijvoorbeeld leren lassen met behulp van een lasrobot. Maar ook gezond en duurzaam eten leren bereiden met de nieuwste technologieën in de keuken. Ze kunnen leren om nieuwe apparatuur te installeren om onze huizen energiezuiniger te maken. Of ze leren over nieuwe manieren om een huis droog te houden na een hevige regenbui.”

Wonen en recreëren aan de Lingeoevers
Vanuit de Regio Deal gaan we ook aan de slag met het gebied rondom de Arkelsedijk. Dit bedrijventerrein ligt naast de binnenstad, aan de oevers van de Linge. Op deze oevers komen woningen en ruimte voor recreatie. Burgemeester Melissant: “We willen dat mensen die in Gorinchem willen (blijven) wonen, een woning kunnen vinden. Nu moeten ze daar soms lang op wachten. Daarom bouwen we hier een woonwijk met verschillende soorten woningen. Van sociale woningen tot duurdere appartementen. De oever van de Linge wordt een groene boulevard. Inwoners kunnen er fietsen, wandelen of gebruikmaken van sportelementen.”

Over de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem
In de Regio Deal werken bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen uit de Drechtsteden en Gorinchem samen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, aan verbetering van rivieroevers, woningbouw en innovatie. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren. De aanpak moet zorgen voor bijvoorbeeld een flexibeler arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden en Gorinchem, die minder gevoelig is voor crises.

Op maandag 13 juli is de brief over deze Regio Deal aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is de deal gesloten.