ikgo standaard afbeelding
Nieuws

Persbericht Rijkswaterstaat

25 grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder

In september 2020 start de aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder (contract Zuid Everdingen-Hooipolder). Vandaag informeerde Rijkswaterstaat grote aannemersbedrijven over het project en de contractering. Dat gebeurde via een webinar. Met 25 deelnemende aannemersbedrijven zijn contractmanagers Richard Hartmann en Jan Theelen van Rijkswaterstaat dik tevreden over deze alternatieve communicatievorm.

Webinar als alternatief voor fysieke bijeenkomst
Enigszins spannend was het wel: een online ‘marktconsultatie’. “Normaal gesproken organiseren we een dergelijke bijeenkomst op een locatie vlakbij het project. Hier sluiten marktpartijen op gebied van Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) aan, om zich onder meer te laten informeren over de werkzaamheden, de bijbehorende risicovolle onderdelen en beheersmaatregelen. Dat kon nu niet live. Vandaar een webinar.”.

Inhoudelijke toelichting op het twee-fasen-contract
Ook Richard Hartmann kijkt vanuit zijn rol als contractmanager bij Rijkswaterstaat terug op een goede sessie. Tijdens de sessie lichtte hij toe waarom Rijkswaterstaat bij deze aanbesteding kiest voor een ‘twee-fasen-contract’. “Een twee-fasen-contract betekent dat we de risicovolle gedeelten van het project samen met de aannemer eerst gedetailleerder uitwerken. Zo kunnen we de prijs nauwkeuriger bepalen. En dat komt weer doordat we het aantal onzekerheden terugbrengen. De uitvoeringsmethode is daarmee nauwkeurig uitgewerkt. Welke partij de risico’s het beste kan dragen en welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden, dat is dan meteen helder. De definitieve prijsvorming op de risicovolle onderdelen komt aan het einde van de eerste fase tot stand”.

Een positieve terugblik
“Het grote aantal vragen dat via een veertigtal kleine schermpjes online werd gesteld, verklapt ons dat de digitale sessie aan de verwachting voldeed”. Jan Theelen en Richard Hartmann blikken dan ook positief terug op de webinar.

Meer weten?
Vragen of opmerkingen over het project A27 Houten-Hooipolder? Kijk dan op: http://a27houtenhooipolder.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (gratis).