IMG_1932
Nieuw lid

Nieuw lid: Sterk Zakelijk Advies

Sterk Zakelijk Advies: ervaren klankbord voor MKB-ondernemers

Nico Sterk staat ondernemers uit het MKB bij met bedrijfsadvies en -begeleiding en helpt hen bij financieringstrajecten. Ondernemers weten dat ze bij Sterk Zakelijk Advies kunnen vertrouwen op de lange ervaring in het vak en de duidelijke communicatie van Nico Sterk.

Hij begon in 2015 als zelfstandig adviseur, met vijfendertig jaar ervaring op zak. Hij was voorheen accountmanager voor het MKB bij een bank en zag dat banken in het algemeen niet meer zo direct naast de MKB-klanten stonden als zij gewend waren. ,,Maar de behoefte om over de visie en toekomst van hun bedrijf te sparren blijft wel bestaan bij ondernemers’’, stelt Nico Sterk.

Zo vond hij als vanzelf zijn rol. Hij is het klankbord voor ondernemers, dat meedenkt over hun bedrijfsvoering en waar nodig aanpassingen en oplossingen aandraagt als bijsturing binnen de organisatie gewenst is.

Financieringstraject

Sterks staat van dienst komt verder zeer van pas als een ondernemer voor een investering staat en op zoek is naar financiering. ,,Ik weet de weg in financieringsland en ga als objectieve partij op zoek naar de beste oplossing. Bedrijfsadvies is een wezenlijk onderdeel van een financieringstraject. Sta je bijvoorbeeld voor een bedrijfsaankoop: past dat wel bij je bestaande onderneming, kloppen alle cijfers? Daar neem ik je helemaal in mee.’’

Communicatie noemt Nico Sterk als sleutelwoord in zijn werkwijze. ,,Doe wat je zegt en zeg wat je doet’’, zo verwoordt hij zijn drive. ,,Zo’n financieringsaanvraag is een spannend proces voor een ondernemer. Ik houd hem of haar dan ook doorlopend op de hoogte van wat er gebeurt en zorg er te allen tijde voor dat alles op tijd is geregeld.’’

IKG

Sterk Zakelijk Advies staat ondernemers bij uit het hele MKB, met een diversiteit aan sectoren en uiteenlopende grootten van bedrijven. Nico Sterk heeft periodiek contact met een drietal collega’s uit het land om ideeën en kennis te delen en casussen te bespreken.

Nico Sterk is geboren en getogen in Nieuwland, maar heeft meerdere klanten in Gorinchem. Om in contact te komen met Gorcumse ondernemers sloot hij zich eerst aan bij De Ochtendspits, maar dat hield op te bestaan. ,,Ik wilde wel de feeling met de stad behouden. Ik heb verder rondgekeken enkwam zo in contact met de IKG. Ik ben een keer komen kijken en ben lid geworden. Ik vind het een leuke club. Met name de bedrijfsbezoeken spreken me erg aan.’’