IMG_3079

MKB innovatieregeling

MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem helpt ondernemers verder bij innovatieplannen

Goed nieuws voor MKB-ondernemers in de regio Drechtsteden-Gorinchem. Met ingang van 1 januari 2024 is de subsidieregeling ‘MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem’ in werking getreden. De regeling wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem en heeft als doel om innovaties te bevorderen binnen het MKB in de maritieme- en industriële sector. Ook moet de nieuwe regeling de ontwikkeling van nieuwe producten in de regio stimuleren.

De subsidies zijn beschikbaar voor startende- en mkb ondernemers, gevestigd in de regio Drechtsteden-Gorinchem. Ondernemers kunnen met de regeling de juiste ondersteuning op maat krijgen in de vorm van: financiering, kennis, advies en netwerkmogelijkheden. Hiermee kunnen zij hun innovatieplannen verder ontwikkelen. Bedrijven kunnen kiezen uit twee soorten subsidies: één daarvan betreft het aanvragen van een subsidie voor een prototype (een proefmodel van een nieuw te ontwikkelen product), de ander voor een haalbaarheidsonderzoek, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de economische, commerciële of technische haalbaarheid van een nieuwe productontwikkeling. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000,-. Voor dit initiatief is een bedrag van € 500.000,- in totaal beschikbaar gesteld.

Uitvoering subsidieregeling
De MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem wordt ingesteld en uitgevoerd namens de Drechtsteden gemeenten (Smart Delta Drechtsteden) en gemeente Gorinchem. De regeling dient als vervolg op het MKB-Katalysatorfonds, welke op 31 december 2023 afliep. De subsidieregeling is van belang om te komen tot een goede uitvoering van de pijler ‘Innovatie’ van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Binnen deze deal werken het Rijk, regio Drechtsteden, gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland samen om de positie van de regio te versterken. De subsidieregeling ondersteunt hierin op meerdere vlakken. Niet alleen ontvangen ondernemers een gedegen advies vanuit een ervaren adviescommissie, afkomstig uit bedrijven in de regio. Ook worden zij in contact gebracht met belangrijke partijen, zoals de Duurzaamheidsfabriek, Innovation Quarter en i_lab, om daarmee hun innovatie verder te brengen. Op deze manier draagt de regio Drechteden-Gorinchem actief bij aan de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Een bijdrage aanvragen?
Meer informatie over de regeling en de indieningsvoorwaarden is te vinden viawww.mkbinnovatieregeling.nl. Ondernemers kunnen hier een subsidieaanvraag indienen. De aanvragen voor de subsidies worden behandeld op volgorde van binnenkomst.