872ebdf925b8f6776d4dd886ce1350ef_f508
Interview

Kennismaken met Vooorbergen

Nee, de derde o in Vooorbergen is geen typefout. De o’s in de bedrijfsnaam staan voor oriënteren, ontwikkelen en optimaliseren en vormen de rode draad in de coachings-, trainings- en mediation-trajecten die Rick Voorbergen voor het bedrijfsleven begeleidt.

Voor alle mogelijke vraagstukken, problemen of verbeterpunten binnen een onderneming schrijft Vooorbergen programma’s op maat. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van klantcontact, het begeleiden van een startende leidinggevende, het ontwikkelen van teams, voor salestrainingen, training mediationtechnieken of voor het opstellen en volbrengen van een verbeterplannen voor individuele medewerkers.
Gemene deler in al deze projecten zijn genoemde drie o’s. Dat begint met de oriëntatie: aansluitend op de concrete vraag vanuit een bedrijf schrijft Vooorbergen een plan van aanpak. Na de ontwikkelfase (de training of coaching) staat de derde o, optimalisatie, voor de daadwerkelijke toepassing en borging op de werkvloer.

DISCOVER

Uitgangspunt in de aanpak van Vooorbergen is het bekende DISCOVER-model. ,,Een wetenschappelijk onderbouwde, neutrale en oordeelvrije tool die je gedrag, drijfveren en talenten analyseert. Het laat zien hoe je in elkaar zit en waarom je dingen doet zoals je ze doet. Komt eruit dat je vooral economisch, dus heel resultaatgericht, gedreven bent en je werkt in de zorg, dan weet je waarom dat misschien geen ideale match is.’’
,,DISCOVER biedt inzicht in je passies – waar word je gelukkig van en krijg je energie van? – en laat zo zien of je op de goede plek zit. En het laat zien waar valkuilen en uitdagingen zitten binnen een team, mens of organisatie. Met gerichte coaching en begeleiding van een leidinggevende of team kun je een vervolg geven aan die uitkomsten.’’

Business coaching

Rick Voorbergen zet DISCOVER ook in tijdens trajecten van business coaching. Ondernemers die vastlopen op het gebied van groei, organisatie, financiën of personeel kunnen daarover overleggen met een business coach. ,,Een extra paar ogen en oren die met je meekijken’’, zegt hij. Zijn bevindingen vertaalt hij ook hier in een concreet, direct toepasbaar advies, training of coaching.

Mediation

Geboeid geraakt door de conflicten waar hij soms tegenaan liep binnen organisaties volgde Rick Voorbergen daarnaast een inmiddels succesvol afgeronde opleiding tot mediator. De mediator probeert als onafhankelijke derde de partijen in een (zakelijk) conflict tot elkaar te brengen. Door, zoals hij het zelf verwoordt: ,,Op zoek te gaan naar de belangen achter de standpunten en de communicatie weer op gang te brengen.’’
,,In Gorinchem ben ik als vrijwilliger werkzaam als buurtbemiddelaar. Als er een conflict is in de buurt probeer ik, op verzoek van de woningcorporatie, politie of gemeente, de communicatie weer op gang te brengen en zo het conflict voortijdig op te lossen. Heel fijn om mijn talenten in te kunnen zetten voor ons mooie Gorinchem.’’

Zelfanalyse

,,Ik vind het leuk om invloed uit te oefenen, ben gek op resultaat, werk graag zelfstandig en haal plezier uit het helpen van andere mensen. Dat komt letterlijk uit mijn eigen DISCOVER-analyse’’, lacht Rick. ,,Vooorbergen bestaat nu twaalf, dertien jaar. Hiervoor heb ik voor grote organisaties gewerkt. In de verkoop, als manager van grote teams; ik heb ook veel trainingen gegeven. Van origine ben ik leraar economie. Het ontwikkelen van mensen en bedrijven was, is en blijft mijn grootste drijfveer.’’

http://www.vooorbergen.nl