236e6a77067ce5630e56477269201426_f455
Nieuws

Kennismaken met Mercon

Het lijkt wat vreemd om een van de meest gerenommeerde bedrijven in de stad, met ook een lange geschiedenis binnen de IKG, voor te stellen als nieuw lid. Maar Mercon is terug van even weggeweest bij de IKG. Vandaar dus deze nieuwe introductie.

‘We zijn een echt Gorcums bedrijf. Iedereen heeft wel een familielid dat hier werkt of in het verleden heeft gewerkt. Ik vind dat je je niet moet afzonderen van de omgeving waarin je werkt’, zo verklaart Henk Meijer, CEO van Mercon sinds september 2017, het hernieuwde lidmaatschap. ‘We willen betrokken zijn bij de regio. Door aansluiting bij de IKG, maar bijvoorbeeld ook door mee te doen aan Game On. Je moet laten zien wie je bent en wat je doet als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn voor nieuwe, jonge mensen.’

Nieuwe markten

Wie je bent en wat je doet. Mercon is sinds medio jaren zeventig een van Gorcums beeldbepalende bedrijven, als uit De Vries Robbé voortgekomen staalconstructiebedrijf. Jarenlang had Mercon een grote reputatie als het ging om ‘recordbrekende’ projecten qua grootte en zwaarte. Denk aan de London Eye en de Moerdijkbrug. De reputatie is onverminderd groot, maar Mercon heeft in het afgelopen decennium nieuwe markten gezocht en gevonden.

‘De staalbouw is een bijzondere sector’, stelt Meijer. ‘Met name in de offshore is veel werk weggevallen. Daarbij hebben we toegestaan dat het werk lange tijd is uitbesteed naar lagelonenlanden en heeft het bieden van de laagst mogelijke prijs te lang centraal gestaan. Daardoor is een tekort aan personeel ontstaan en is te weinig geïnnoveerd.’

Opslagtanks

Mercon heeft zich daarom toegelegd op drie specifieke takken van sport. Het is hoofdzakelijk actief in de bouw en onderhoud van opslagtanks voor de petrochemische industrie. ‘Als specialized manufacturing center’, zegt Henk Meijer. ‘Wij kunnen de fabricage op onze eigen werf doen. Daar hebben we de mensen en de ruimte voor. Van hieruit worden de tanks naar de klant verscheept.’

Daarnaast is Mercon actief in de engineering en constructie van bruggen en sluizen. ‘Daar is momenteel een enorme vervangingsvraag. In 2018 hebben we twee bruggen gebouwd: een voetgangersbrug in Kinderdijk en een vervangingsbrug in Westknollendam. Voor een Nederlands maakbedrijf is de arbeid een grote kostenpost ten opzichte van de lagelonenlanden, maar wij stellen daar ons kennis- en transportvoordeel tegenover.’

Mercons derde specialiteit zijn de industriële services, dus onderhoud en constructie van allerlei stalen industriële installaties.

Energietransitie

‘Een brug ontwerpen is geen sinecure’, besluit Henk Meijer. ‘Het unieke vakmanschap waarom Mercon altijd bekend heeft gestaan is nog altijd aanwezig. We gaan op zoek naar kapitaal om te investeren in nieuwe technologieën voor een nieuwe toekomst. Dat kunnen speciale producten zijn, maar ook hele nieuwe markten. De energietransitie bijvoorbeeld biedt ons kansen. Denk aan componenten ten behoeve van energiebuffering. Dat zou voor Mercon zo’n nieuwe markt kunnen zijn.’