7428B33E-88F7-41B8-93DD-0071994490E7
Vergadering

Extra ledenvergadering wijziging statuten

Tijdens de laatstgehouden algemene ledenvergadering (ALV) op 13 oktober jl. bij het Omnia College stond er een statutenwijziging op de agenda. Het betreft het doorvoeren van wettelijke bepalingen inzake ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’ (de zgn. WBTR) en het mogelijk maken van digitaal vergaderen binnen de vereniging. De aanwezige leden stemden in met de voorgestelde wijzigingen, maar het statutair vereiste aantal leden om deze wijziging door te voeren was bij deze vergadering net niet aanwezig. Daarom organiseren we een extra ALV op 8 november a.s. om 9.00 uur bij MeetandC, Stationsweg 29, Gorinchem.

Tijdens deze ALV kunnen we met een 2/3 meerderheid besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. Het bestuur stelt een ieders aanwezigheid op 8 november a.s. uiteraard op prijs. De koffie staat klaar!