foto gorinchem 2X
Nieuws

Economische visie: Gorinchem zet in op een robuuste, innovatieve en duurzame toekomst

Wethouder Joost van der Geest overhandigde het eerste exemplaar van de economische visie aan Edward van der Meijden, voorzitter van de Gorcumse ondernemersvereniging IKG.

Samen plannen maken voor de stad

Ondernemers en ondernemersverenigingen waren nauw betrokken bij het maken van de economische plannen voor de stad. Samen met de gemeente zorgen ze voor een sterke, economische stad die klaar is voor de toekomst. De overhandiging van de visie is het startsein voor de verdere economische ontwikkelingen.

Duurzame ambities

In het plan staan ambities die gericht zijn op het verbeteren en stimuleren van de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Deze ambities zijn tegelijkertijd robuust, innovatief en duurzaam. Voor een toekomstgericht en toekomstbestendig Gorinchem krijgen bestaande en startende bedrijven letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien. En nieuwe innovatieve bedrijven worden aangetrokken om onze economische clusters, zoals de maritieme, aan te vullen, te versterken en te verdiepen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het nieuwe bedrijventerrein ‘Groote Haar’.
De financiële crisis gevolgd door een economische crisis én de coronacrisis hebben grote effecten (gehad) op de economische ontwikkeling en op de ondernemers in Gorinchem. Met de nieuwe economische visie zetten we in op een duurzame economie en creëren de gemeente en de ondernemers een stad die tegen een stootje kan.

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling

Wethouder Joost van der Geest: “Gorinchem is een stad waar ruimte en aandacht is voor ontwikkeling, ook op economisch terrein. Bij het formuleren van de ambities voor de economische visie hebben we vanzelfsprekend nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Alleen samen zorgen we dat ondernemend Gorinchem de mogelijkheden krijgt om zich sterk te maken voor de toekomst. De visie hebben we samen opgesteld, maar nu moeten we het nog samen gaan uitvoeren. Gezien de nauwe en korte lijnen die we inmiddels hebben met elkaar, heb ik alle vertrouwen in de verdere samenwerking in de stad.”

Samenwerking

Voorzitter IKG Edward van der Meijden: “We stellen het op prijs dat we door de gemeente actief betrokken zijn bij het formuleren van nieuwe economische ambities. Het is een bewijs van onze intensieve en constructieve samenwerking. De economische visie staat voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Het is aan de ondernemers om de kansen en mogelijkheden maximaal te benutten’.

Visie in de praktijk

De visie in de praktijk is een uitvoeringsprogramma met acties. Deze acties worden de komende jaren door de gemeente, ondernemers en onderwijsinstellingen opgepakt. De overgang van een lineaire naar een circulaire economie staat centraal: er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke bedrijven hierin al actief zijn en er wordt gekeken hoe reststromen (zouden kunnen) lopen. Hierbij vervult de gemeente een aanjagende, stimulerende en faciliterende rol. De ondernemers krijgen een belangrijke taak bij het uitvoeren van deze acties. We zorgen er samen voor dat we gestelde ambities kunnen halen.