ikgo standaard afbeelding
Nieuws

Berichtgeving A27 Houten-Hooipolder

Beste leden,

Hierbij berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat over de actuele situatie met betrekking tot het tracé de A27 Houten-Hooipolder. Ook dit project heeft te kampen met de gevolgen van het Corona-virus. Daarnaast is er ook enige commotie ontstaan met betrekking tot de voorgenomen hoogte van de nieuwe bruggen. Hopelijk zorgt dit niet voor nog meer vertraging.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Namens het bestuur,

Jan-Rob van Manen

--------------------------------------------------

Beste AO, BAG- en MAG-leden,

Graag wil ik u via deze mail informeren over diverse, zeer uiteenlopende zaken: betreft de marktconsultatie, de impact van het Coronavirus op het werk en de publicatie over de Merwedebrug.

marktconsultatie
Bijgaand stuur ik u ter informatie het persbericht dat gisterenavond is uitgegaan naar aanleiding van de marktconsultatie die heeft plaatsgevonden.
Het bericht is met name gezonden aan de vakbladen. We zijn verheugd dat ondanks de beperkingen door het Coronavirus, we een manier hebben gevonden om de marktconsultatie toch op een effectieve manier te laten plaatsvinden.

Impact Corona
Helaas gaan we de impact van de maatregelen in het kader van Corona ook merken voor ons project.
Veel overleggen vinden doorgang doordat gebruik wordt gemaakt van diverse internetmogelijkheden. Ook wordt hard verder gewerkt aan de totstandkoming van het realisatiecontract.

Echter voor grondverwerving is het noodzakelijk om bij de mensen thuis het gesprek te voeren.
Na de maatregelen van het Kabinet van 15 maart jl. is besloten dat grondverwerving stopt met het bezoeken van de verkopende partijen vooralsnog tot en met 1 juni 2020.
Vanaf 16 maart zijn alle afspraken door Grondverwerving derhalve afgezegd. Ook de taxateurs zijn hierover geïnformeerd en ook zij gaan niet bij de eigenaren langs.
We proberen natuurlijk veel voor te bereiden per mail en mensen telefonisch te benaderen. Maar een gesprek op “eigen terrein” blijft nodig. Zorgvuldigheid en de persoonlijke benadering staat voorop.
Dit kan mogelijk effect hebben op het tijdig in eigendom krijgen van de gronden benodigd voor het project.
We kunnen nu de impact nu nog niet helemaal inschatten. Maar vinden het belangrijk u hierover wel te informeren.

Daarnaast zijn we begonnen met de eerste verleggingen voor Kabels en Leidingen (K&L). K&L-eigenaren geven aan alles in het werk te stellen om op de locaties waar mogelijk het werk doorgang te laten vinden. Echter verbrekingen van de leidingen zullen niet plaatsvinden om te voorkomen dat omwonenden in deze situatie zonder water, gas en elektra komen. Daarnaast blijven zij ook afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en toelevering van materialen.

Hoogte Merwedebrug
Tevens treft u bijgaand een artikel aan dat vandaag is verschenen in AD Rivierenland met betrekking tot de hoogte van de Merwedebruggen.
Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft per brief (2-2020) vragen gesteld over de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebruggen binnen het project A27 Houten-Hooipolder.
Rijkswaterstaat en de beleidsdirecties van het Ministerie I&W hebben begrip voor de belangen van de vaarweggebruikers/COV en herkent deze ook.
Over de exacte doorvaarthoogte van de Merwedebrug loopt nog onderzoek en besluitvorming. Naar verwachting zal de Minister binnen een half jaar met een besluit komen.
Hierin wordt het belang van de scheepvaart en weggebruikers tezamen met andere belangen zorgvuldig afgewogen.

Met vriendelijke groet,
Marc Lentjes, projectmanager A27HH
Erna Ceelen, omgevingsmanager A27HH