Naamloos 2
Nieuws

AV Werkt door is woensdag 1 september van start gegaan.

AV Werkt door is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en bedrijven uit de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hier werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met diverse andere partners uit de regio, waaronder IKG Ondernemingsvereniging. De adviseurs komen uit verschillende organisaties en hebben ieder hun eigen achtergrond en expertise. Met elkaar houden zij de regionale arbeidsmarkt actief.

Het Regionaal Mobiliteitsteam

Vanaf 1 september 2021 kunnen werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, terecht op één centrale plek.

AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit.

WERKGEVERS kunnen bij AV Werkt door terecht voor:

  • Verbinding tussen bedrijven waar werkgelegenheid afneemt en bedrijven die juist extra mensen nodig hebben
  • Advies bij collegiale in- en uitleenconstructies
  • Vragen over diverse steunmaatregelen
  • Advies over leven lang ontwikkelen en aantrekken én het behouden van talent voor de organisatie

ZELFSTANDIG ONDERNEMERS kunnen bij AV Werkt door terecht voor:

  • Vragen over diverse steunmaatregelen
  • Advies over jouw business en toekomstperspectief
  • Begeleiding van onderneming naar een (tijdelijke) baan in loondienst
  • Loopbaan coaching, scholingsarrangementen, praktijkleren en (competentie)test(en).

Meer informatie is te vinden op de website van AV Werkt door.