foto afscheid IKG Bestuursleden
Nieuws

Algemene Ledenvergadering 10 maart 2022

Op de algemene vergadering van 10 maart jongstleden konden we elkaar na lange tijd eindelijk weer eens ontmoeten! Er stond geen uitgebreid programma op de planning, maar de bijeenkomst stond vooral in het teken van een gezellig samenzijn. Tijdens de algemene vergadering zijn drie bestuursleden afgetreden, te weten Marcel Fierens, Jan-Rob van Manen en Martien van Leeuwen. Zij hebben een reischeque en een mooie bos bloemen in ontvangst mogen nemen. Via deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage de afgelopen jaren!

Met het aftreden van drie bestuursleden is Rick Voorbergen door het bestuur als nieuw bestuurslid voorgedragen aan de leden en benoemd als bestuurslid. Rick Voorbergen is mediator, trainer en coach en begeleid mensen uit een conflict, laat teams beter samenwerken en helpt organisaties het beste uit zichzelf te halen. Wij heten Rick van harte welkom en kijken uit naar een fijne samenwerking binnen het bestuur!