Gorcum9

School en Bedrijf

Adres

Mollenburgseweg 82
4205 NB Gorinchem

School & Bedrijf is een gezamenlijk initiatief van scholen, bedrijven en overheid met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te verbeteren. School & Bedrijf wordt breed gedragen door de regionale overheid, het bedrijfsleven en alle VO-scholen uit de regio en het MBO. Voor School & Bedrijf vormen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het vertrekpunt. Zo is School & Bedrijf gestart met de TechNet Kring om de instroom in de technische sector te bevorderen. In de zorgsector brengt School & Bedrijf instellingen en scholen bij elkaar om de kwaliteit van de stages te verbeteren. Ook in de andere sectoren investeert School & Bedrijf in kansrijke projecten van samenwerkende scholen en bedrijven. School & Bedrijf is ook een sparringpartner voor individuele werkgevers met personeels- en opleidingsvragen. Hoe word ik een erkend leerbedrijf? Hoe kom ik aan stagiaires? Hoe stel ik mijn bedrijf beschikbaar voor leerwerktrajecten? Hoe kom ik aan (toekomstig) personeel voor onvervulde vacatures? Bedrijven weten vaak niet waar ze met dergelijke vragen terecht kunnen. Dat kan dus bij School & Bedrijf -in samenwerking met het Werkgeversservicesteunpunt.

T. den breejen

Ton den Breejen

external image

Wilma Yard - van der Stelt