Mobiliteitsbijeenkomst 'Hoe blijft Gorinchem de komende jaren mobiel en bereikbaar?

Foto bijeenkomst 6 oktober

Mobiliteitsbijeenkomst 'Hoe blijft Gorinchem de komende jaren mobiel en bereikbaar?

Donderdag 6 oktober 2022
Meet and C | Toegang vanaf 07.30 uur

Mobiliteitsbijeenkomst 'Hoe blijft Gorinchem de komende jaren mobiel en bereikbaar?

Nu we ons weer meer verplaatsen, neemt de drukte op het hoofd- en onderliggend wegennet rondom Gorinchem toe. Daarbij verwachten wij aanzienlijke hinder van werkzaamheden aan de A27 die volgend jaar starten. Alle reden voor het organiseren van een fysieke bijeenkomst waarin wij bespreken hoe we Gorinchem de komende jaren bereikbaar willen houden.

Het bedrijfsleven ondervindt de grootste overlast van de drukte op het wegennet rond Gorinchem, maar heeft zelf ook het grootste aandeel in het woon-werkverkeer. Vandaar dat een oplossing vóór ondernemers, maar ook mét lokale ondernemers de grootste kans van slagen heeft om verkeershinder terug te dringen.

In het kader van het Klimaatakkoord hebben organisaties met meer dan 100 medewerkers vanaf 2023 een informatieplicht op het gebied van werkgebonden personenmobiliteit. Ook hierover zullen wij op deze bijeenkomst informeren.