Gorcum

Actieplan Gorinchem onderneemt

IKG wil graag vanuit een herkenbare positie als belangenbehartiger van het volledige Gorinchemse bedrijfsleven acteren. Hierbij hoort een resultaatgerichte agenda, waarin de samenwerking met alle relevante stakeholders wordt gemarkeerd. De agenda is vastgelegd in het Actieplan ‘Gorinchem onderneemt’. De voortgang wordt voortdurend afgestemd met de Gemeente Gorinchem en andere relevante stakeholders, zoals het onderwijs en ondernemerscollectieven in de regio.

De activiteiten in het actieplan zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s:

  • Lokaal ondernemen
  • Sociaal & duurzaam ondernemen
  • Leefbaar ondernemen (ondernemersklimaat)