IKG afbeelding Webinar Bereikbaarheid en Mobiliteit

Webinar Mobiliteit en Bereikbaarheid

Login om je aan te melden
Donderdag 21 januari 2021
Online | Toegang vanaf 08.00 uur

Dat COVID-19 invloed heeft op mobiliteit is overduidelijk, maar wat is het effect op de lange termijn? Hoe reizen uw medewerkers na COVID-19 en zullen ze vaker thuis (willen) werken? Files zijn grotendeels opgelost en toch hoor je regelmatig dat er een file staat op de A15.

Hoe pakt u mobiliteit momenteel op voor uw bedrijf en hoe in de toekomst? Welke alternatieven zijn er en hoe organiseert u dit? We praten u graag bij op 21 januari (online) bij het tweede thematische IKG-ontbijt ‘Bereikbaarheid & Mobiliteit’.

De IKG is partner/ambassadeur geworden van het platform Samen Bereikbaar. Samen informeren en adviseren zij leden op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. We hebben elkaar nodig en samenwerking is hierin cruciaal. De IKG organiseert samen met het platform Samen Bereikbaar het ontbijt op het thema van ‘Bereikbaarheid & Mobiliteit’. Wij zorgen voor het ontbijt.

Het programma ziet er als volgt uit:
8.00 uur - Welkom door Jan-Rob van Manen (IKG-bestuur).
8.05 uur - Dagvoorzitter in gesprek met Edward van der Meijden en Wethouder Joost van der Geest over de rol van het bedrijfsleven en de gemeente, samenwerking en ambities.
8.20 uur - Samen Bereikbaar, Anna Schouten: mobiliteit in cijfers en de praktijk. Wat zijn de mobiliteit cijfers momenteel en enkele concrete voorbeelden uit de praktijk. Zoals onze aanpak op verbeteren van de motivatie van medewerkers tijdens het thuiswerken (en dus verlagen van stress).
8.40 uur - De Waal Groep: leasefiets en de mogelijkheden voor werkgevers.
8.55 uur - Ondertekening intentieverklaring Samen Bereikbaar 10% uit de spits door werkgevers uit Gorinchem.
09.05 uur - Discussie aan de hand van stellingen (via Mentimeter). Dagvoorzitter heeft enkele stellingen en daarover wordt gestemd en men gaat met elkaar in discussie.
09.25 uur - Afsluiting.
09.30 uur - Einde.

Het ontbijt vindt online plaats, vanaf uw eigen (thuis)werkplek.
Dit webinar is toegankelijk voor IKG-leden. Ook wanneer u geen lid bent, maar een organisatie met meer dan 10 werknemers vertegenwoordigt, bent u van harte welkom.
We zien uw aanmelding graag tegemoet. Doe dit a.u.b. door een mail te sturen aan: info@ikgo.nl. Alvast bedankt!

Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor het webinar een link.