Online meeting

Algemene Ledenvergadering 18 maart 2021

Login om je aan te melden
Donderdag 18 maart 2021
Online | Toegang vanaf 15.00 uur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 maart 2021

Graag nodigen wij je uit voor onze online Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 maart a.s. van 15:00 uur tot 17:00 uur. Live vanuit de studio, in aanwezigheid van diverse gasten en met onze secretaris Jan-Rob van Manen als presentator.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen van de agenda - secretaris Jan-Rob van Manen en voorzitter Edward van der Meijden

  "Hoe staat het met de plannen voor het Innovatie- en Afstudeercentrum?"
  Edward van der Meijden in gesprek met Adrienne Vertooren (kwartiermaker)

 2. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 15 oktober 2020

 3. Introductie nieuwe leden

 4. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

  "Gorinchem Next; de innovatie boost voor de regio Gorinchem!"
  Marcel Fierens in gesprek met Jan van Wijgerden (voorzitter Stichting EOG)

 5. Financiële zaken:
  - Jaarverslag 2020
  - Verslag kascommissie, bestaande uit de heren A. Bos en B. Kollmer
  - Benoeming kascommissie
  - Verlening decharge aan de penningmeester en het bestuur
  - Bestemming reservering

  "10% uit de spits"
  Jan-Rob van Manen in gesprek met Anna Schouten (Samen Bereikbaar)

 6. Verkiezing bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar maar met verzoek tot mandaat van vergadering voor verlenging met één bestuursjaar: mr J.R. van Manen (nader toe te lichten tijdens vergadering).

 7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (vier-ogen principe)

  “Regionale Energie Strategie (RES): kansen voor bedrijven?”
  Wils van Dam in gesprek met Eelke Kraaijeveld (wethouder energietransitie)


 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Meld je nu aan via Mijn IKG en neem deel aan deze interactieve en informatieve Ledenvergadering. De agendastukken zijn vanaf maandag 15 maart 2021 in te zien in Mijn IKG onder documenten.