Toggle Menu

ONDERNEMINGSVERENIGING IKG

De IKG is een vereniging voor Gorcumse ondernemers. Bij deze vereniging vindt u een prettig en kwalitatief hoogwaardig platform om plaatselijke netwerken te onderhouden en uit te breiden. Daarnaast is de IKG een invloedrijke speler in de regio als het gaat om de belangenbehartiging van het plaatselijk bedrijfsleven en onze leden in het bijzonder.

Ondernemers vinden bij ons:

  • uitgebreide mogelijkheden om te netwerken
  • kennisdeling
  • belangenbehartiging op regionaal en landelijk niveau

Bezoek 2e Maasvlakte d.d. 21 mei 2015

In 2011 hebben wij al eens een bezoek aan de 2Maasvlakte in Rotterdam gebracht. Vanwege het grote succes willen wij dit jaar dit bezoek nog eens herhalen. Maasvlakte 2 is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven, dat is gelegen ten westen van de (eerste) Maasvlakte. Met dit nieuwe in zee aangelegde gebied ter grootte van 2.000 hectare wordt de Rotterdamse haven 20% groter.

U, als IKG-lid, bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan het havengebied en FutureLand op 21 mei 2015.

Verslagen bijeenkomsten IKG

IKG op Fenexpo

23 Apr 2015

Ook dit jaar was de IKG weer met een stand vertegenwoordigd op de Fenexpo. Via een speciale beursactie konden potentiële leden lid worden.

Jaarvergadering met spreker Marc Cornelissen

19 Mrt 2015

Maar liefst 78 leden bezochten op donderdag 19 maart jl. de jaarvergadering in Hipper/De Nieuwe Kolfbaan. De penningmeester, Arjan Mul, gaf een toelichting op het…

Magic of Motown

27 Feb 2015

Voor de derde keer was de IKG op vrijdag 27 februari jl. te gast bij Schouwburg De Nieuwe Doelen voor de voorstelling “Magic of Motown”. Vanaf 17.30 uur werden de leden met…

Nieuwjaarsreceptie

07 Jan 2015

124 leden waren woensdagavond 7 januari 2015 in de nieuwe spiegelzaal van IKG-lid Hipper/De Nieuwe Kolfbaan te gast voor de nieuwjaarsreceptie van de IKG. In zijn toespraak…